Liceul Teoretic Waldorf Iaşi îşi propune:
– să asigure un program educaţional interdisciplinar cu scopul de a integra ştiinţele exacte, umane şi cele ale naturii cu artele muzicale, dramatice, vizuale şi cele ale mişcării (euritmia);
– să asigure o educaţie potrivită diferitelor etape de dezvoltare ale copilului;
– să pregătească elevii pentru educaţia permanentă ajutându-i să devină adaptabili la diferite moduri de învăţare şi predare şi la diferitele perspective socio-profesionale;
– să creeze o ambianţă şcolară care să fie sigură, sănătoasă, plină de grijă şi respect şi care să ducă la dezvoltarea stimei de sine la elevi, profesori şi personalul administrativ;
– să stimuleze autoresponsabilizarea elevilor pentru a-i face capabili să influenţeze mediul lor de viaţă, să răspundă adecvat la provocările sociale şi să creeze oportunităţi sociale în vederea atingerii potenţialului creativ;
– să ajute membrii comunităţii să devină conştienţi de importanţa valorilor spirituale în educaţia şi creşterea copiilor;
– să încurajeze şi să faciliteze implicarea plină de sens şi activă a comunităţii părinţilor;
– să stimuleze contribuţia financiară, responsabilitatea administrativă şi sensibilitatea la nevoile comunităţii şcolare şi sociale.
– să furnizeze părinţilor certitudinea că fiii şi/sau fiicele lor trăiesc şi învaţă într-un mediu sigur.